Terim Bilim Modülü

Kendi oluşturduğunuz derlem üzerinden belirli bir alana özgü terimleri belirleyip oluşturduğunuz terim sözlüğünü esnek raporlama arayüzlerinde raporlayabilirsiniz.

Bu proje TÜBİTAK 1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı çerçevesinde desteklenmektedir.
Proje No:114E791