Sözcük Bilim Modülü

Kendi oluşturduğunuz derlem üzerinden araştırma sorularınıza bağlı olarak sözcük türleri, sözcük grupları ve türleri, eşdizimli yapılara ait etiketler tanımlayabilir, derleminizi tanımladığınız söz konusu etiketlere bağlı olarak etiketleyebilir, işaretleyebilir ve tüm bunları esnek raporlama arayüzlerinde raporlayabilirsiniz.

Bu proje TÜBİTAK 1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı çerçevesinde desteklenmektedir.
Proje No:114E791