Projeler

 • Türk Sözlükbilimi Terminolojisi Üzerine Derlem Tabanlı Bir Araştırma. ESOGÜ – BAP – Proje No: 2016-019056.
  Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Erdoğan BOZ.
  Bağlantı Adresi: http://tsd.ogu.edu.tr/index.php
 • Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin B-1 Düzeyinde Yazma Becerileri Üzerine Bir İnceleme. Mersin Üniversitesi – BAP – Proje No: 2018-1- TP2-2677.
  Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Bülent ÖZKAN
  Bağlantı Adresi: http://kkd.mersin.edu.tr/index.php

Yayınlar

 • ÖZKAN. B. (2016). Türkçe için ‘Kendi Kendine Derlem Platformu’nun (KKDP) İnternet Tabanlı Türkçe Yeterlik Sınavı (İTS) Yazma Beceresi Modülüne Eklemlenmesi ve Yazma Hatalarının Belirlenmesi Temelinde Öğrenici Derlemi Altyapısı. II. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Sempozyumu. 19- 21/05/2016. Münih/ALMANYA. (Tam Metin için tıklayınız.)
 • ÖZKAN B. (2016). Türkçe için Kendi Kendine Derlem Oluşturma Platformu ve Sözlük Bilimi Uygulamaları. III. Uluslararası Sözlükbilim Sempozyumu. 01.11.2016. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi. Davetli Konuşmacı. TÜRKİYE
 • ÖZKAN B. (2017). Lexicological Module of Do It Yourself Corpora for Turkish. 11 th International Conferences of the Asian Association for Lexicography (ASIALEX). Guangdong University of Linguistics and Applied Linguistics of Foreign Studies. 20-12 June 2017. Guangdong/CHINA. (Tam Metin için tıklayınız.)

Eğitimler

 • ÖZKAN B. (2017). Derlem Dilbilim Yaz Okulu: Türkçe için `Kendi Kendine Derlem’ Oluşturma Platformu.
  Hacettepe Üniversitesi. Fen-Edebiyat Fakültesi. Cağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. ANKARA.
 • ÖZKAN B. (2018). Derlem Dilbilim Yaz Okulu: Türkçe için `Kendi Kendine Derlem’ Oluşturma Platformu.
  Mersin Üniversitesi. Eğitim Fakültesi. Türkçe Eğitim Bölümü. MERSİN.
 • Bağlantı Adresi: http://kkd.mersin.edu.tr/derlemdilbilimkursu/

Bu proje TÜBİTAK 1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı çerçevesinde desteklenmektedir.
Proje No:114E791